Besøg på flådens nyeste skib

Juli 2007

I dagene 5.-8. juli 2007 var Århus for første gang værtshavn for ”The Tall Ships’ Races”. Med de store skole- og øvelsesskibe fra hele verden som de mest iøjnefaldende, lagde en flåde på omkring 100 sejlskibe til kaj i Aarhus Havn og blev beundret og besøgt af tusindvis af mennesker.

Søværnets store nye støtteskib ESBERN SNARE lå i Århus Havn i forbindelse med ”The Tall Ships’ Races”, og skibet blev ved denne lejlighed adopteret af Aarhus by. På arrangementets sidste dag blev dette familieskab suppleret med et venskab med Odd Fellow broderloge nr. 32 Esbern Snare.

Det skete ved logens besøg på skibet søndag morgen den 8. juli umiddelbart før afsejlingen, hvor skibets chef, kommandørkaptajn Dan R. Rasmussen, personligt gav de fremmødte logebrødre med ledsagere en rundvisning på skibet. Rundvisningen sluttede med en lille højtidelighed, hvor kaptajn Rasmussen overrakte en plade med skibets våbenskjold til broder Overmester Günther Kipp. På dette våbenskjold ses en snekke, som også indgår i logens segl.

Broder Overmester Günther Kipp overrakte kaptajn Rasmussen et bordflag med inskription samt et dokument, der indeholdt en hensigtserklæring fra logen om oprettelse af et legat, som skal uddeles en gang årligt til et besætningsmedlem på støtteskibet ESBERN SNARE.

Med Aarhus bys adoptionen af skibet følger, at det kommer på besøg hvert år i Aarhus. Når skibet i den forbindelse lægger til kaj i Aarhus havn, er det meningen, at et udmærkelsestegn og en erkendtlighed tildeles et besætningsmedlem, som har gjort sig særligt bemærket under tjenesten. Indstillingen sker fra skibets besætning og kaptajn og overrækkelsen vil ske ved en højtidelighed på skibet eller på Odd Fellow Palæet Varna.

Brødrene i loge nr. 32 Esbern Snare glæder sig meget over, at det er lykkedes at etablere denne forbindelse med støtteskibet ESBERN SNARE og ser frem til skibets årlige besøg i Aarhus.