Hæder til besætningsmedlem på støtteskibet ESBERN SNARE

August 2011

Flådens seneste nybygning, støtteskibet ”Esbern Snare”, som i 2007 blev adopteret af Aarhus by, anløb atter Aarhus Havn den 12. august 2011.

Søndag aften den 14. august blev medlemmer af Odd Fellow broderloge nr. 32 Esbern Snare sammen med ledsagere modtaget på skibet til en reception, hvor logen hædrede et af skibets besætningsmedlemmer for særlig udvist kammeratskab under tjenesten.

Broder overmester Christian Knudsens tale til besætningen var med stolte undertoner: ”I har jo været ude i den store verden siden i var her sidst, det kan man se og man kan også konstatere at i har ydet en indsats, der hvor i har været sat ind. […] Vi betragter jo støtteskibet lidt som vores skib og er glade for igen, at få mulighed for at følge med i, hvad der foregår her ombord […] således at vi får en forståelse for det at leve og arbejde her på skibet.”

Der blev overrakt et diplom og logen skænkede et armbåndsur med inskription til marineoverkonstabel Niels Lasse Petersen, som på turen hjem fra Afrikas Horn var blevet valgt til ”Årets besætningsmedlem 2011” af skibets besætning.

Efter overrækkelsen af diplom og ur var skibet vært ved et flot traktement fra grill, og efterfølgende kunne man deltage i rundvisning på hele skibet.

En stor tak skal lyde til mandskabet på ESBERN SNARE for arrangementet.