Besætning og logebrødre aflagde hinanden besøg

August 2015

Besøget på et af Danmarks største krigsskibe var med ledsagere.

Officerer og besætning besøgte Broderloge 32 Esbern Snare på Varna Palæet den 16. august 2015.

Morten Foch Kristensen fik overrakt logens diplom og et ur, fordi han af besætningen var kåret som årets besætningsmedlem. Da besætningsmedlem Morten Foch Kristensen var forhindret i at deltage, modtog kolleger fra kabyssen på hans vegne hæderen.

Skibschef kommandørkaptajn Thomas Stig Rasmussen fortalte om skibet. O officer Christian Thiesen fortalte om Esbern Snares missioner.

Broder Overmester Ib Brøggers tale til besætningen:

Allerede for 700 år siden hed det i ”Jydske Lov”: Det er kongers embede og høvdinges, som i landet er, at overvåge dom og gøre ret og frelse dem, som med vold tvinges, såsom enker og værgeløse børn og pilgrimme og udenrigs mænd og fattige mænd, dem går tiest vold over.

Disse ord har påvirket os Odd Fellow´s, og denne påvirkning har sikkert gjort, at vi, da Odd Fellow Ordenen fra England over USA kom til Danmark, straks har følt ordenens lære som noget der var i dybeste samklang med det bedste i dansk sind. Det er derfor naturligt at Ordenen breder sig over landet.

Den mand, hvis ære og fortjeneste det er at fostre tanken om at indføre Odd Fellow Ordenen i Danmark, og som ikke hvilede, før han efter et brydsomt arbejde så sine tanker virkeliggjort var galanterihandler Julius Meyer, der havde opholdt sig i USA i 11 år, og derovre været et særdeles aktivt Ordensmedlem.

Fra han kom tilbage i 1876, hvor han brændte for at oprette Odd Fellow i Danmark, blev dette til virkelighed den 30. Juni 1878 hvor den første Odd Fellow Loge blev stiftet i København med navnet ”Loge nr. 1 Danmark”, og dermed havde Ordenen vundet indpas og fodfæste i Danmark, og i løbet af en halv snes år kunne man tælle 25 loger fordelt ud over landet.

Indtil 1883 var hele Østjylland og dermed også byen Aarhus uden kontakt med Odd Fellow Ordenen, men dette blev radikalt ændret af en broder fra loge nr. 9 ”Andreas Holck” i Kalundborg. Der er naturligvis tale om Martinus Vilhelm Damgaard ( 1848 - 1918 ), der var hovmester og restauratør på Aarhus – Kalundborg overfarten, der dengang blev beseglet med hjuldamperen H/S ”VESTA”.

Vores moderloge som er broderloge nr. 14 Sct. Olaf blev stiftet i 1884, og den er stadig eksisterende.
Broderloge nr. 32 ” Esbern Snare ” blev stiftet den 2. november 1902.

Vor loges første overmester fra 1902 til 1906 var før omtalte Martinus Vilhelm Damgaard. Så allerede fra vor loges instituering i 1902 var det en ”Sømand” der stod ved roret. Han var således med til at øge mulighederne for at leve op til Ordenens formål ” At udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper ”

Det lykkedes, må vi erkende. Der blev skabt loge nr. 32 Esbern Snare, som gennem årene har udviklet sig til det vi er i dag. Vi er en loge i fremgang, og vi har pt. holdt 3554 logemøder gennem de snart 113 år, og vi har samtidig indviet 864 ny brødre, som hver især og på hver sin måde har været medvirkende til vor loges trivsel og fremgang. ’’Loge 32 Esbern Snare er stadig fuld af liv og grokraft.

Selv om vi gennem årene har indviet så mange nye brødre, er det ikke ensbetydende med at alle har forladt  Ordenen Vi er moderloge for 4 loger her i distriktet og på den måde afgivet besætning til disse.   Vi brødre der er medlem af broderloge nr. 32 Esbern Snare er Odd Fellow´s, det er vi glade og stolte over. Lige så glade og stolte, som vi har set de sidste par dage, at i officerer, befalingsmænd og besætning, er for at være en del af Støtteskibet Esbern Snare.

Hvorfor navnet Esbern Snare – Da Martinus Vilhelm Damgaard var broder i logen i Kalundborg har han sandsynligvis ment at det rigtige navn til vor loge var Esbern Snare, og sådan blev det. Det var jo stridsmanden og høvdingen Esbern Snare der omkring år 1170 byggede borgen Kalundborg, og omkring denne voksede byen med samme navn.

I 1970 blev Odd Fellow Palæet Varna købt af logerne i Aarhus, og der er i dag 4 søsterloger og 4 broderloger, der holder sine logemøder i denne gamle smukke bygning. Lige ved siden af har der tidligere været en cafe bygning, som desværre stod og forfaldte. Denne er nu totalt renoveret og ombygget, og bliver klar til officiel indvielse som ny lille logesal den 13. september.