Ny ledelse i Odd Fellow Loge 32 Esbern Snare

Ved en såkaldt installation fik Odd Fellow Loge 32 Esbern Snare mandag den 24. april ny ledelse, der skal stå i spidsen for broderlogen de næste to år.

Logens brødre har valgt Christian Juul Knudsen som logens overmester, Per Svendsen som undermester, Anton Broslet som sekretær, Ejgil Liltorp Jensen som skatmester og Allan Rømer som kasserer.

Logens nye overmester er 68 år og har netop modtaget ordenens hæderstegn for 25 års tjeneste i Odd Fellow Ordenen.

Det er en spændende tid vor loge går i møde. I Loge 32 Esbern Snare har vi de sidste år oplevet en markant medlemsfremgang, og vi kan også se, at flere yngre brødre interesserer sig for logens værdier, der er præget af faste rammer og traditioner. En af den nye embedsstabs opgaver bliver at tilrettelægge et så indholdsrigt program, at logens høje medlemstal kan bevares og gerne udbygges yderligere. I Logen værner vi om de faste rammer og traditioner. Det var dem ordenen blev opbygget på i 1819, det var dem Loge 32 blev stiftet på i 1902, og det skal være dem, der danner grundlaget for logens videre udvikling i perioden 2017-19. Etik, livsglæde og kammeratskab skal til stadighed være i højsædet i logens arbejde.

Jeg glæder mig til hvervet som logens leder. Jeg er både stolt, men også ydmyg, når jeg sætter mig i overmesterstolen, og jeg vil bestræbe mig på, at logen både ledes og udvikler sig i de to år, der er blevet mig betroet, slutter Christian Juul Knudsen

Broderloge 32 Esbern Snare har sammen med andre broder- og søsterloger hjemsted i Odd Fellow Palæet Varna i Aarhus.

 

Billedet fra venstre: kasserer Allan Rømer, undermester Per Svendsen, sekretær Anton Broslet, overmester Christian Juul Knudsen og skatmester Ejgil Liltorp Jensen