Broderloge nr. 32 Esbern Snare

velkommen 2018

Tak for et godt og indholdsrigt 2017. Kom og vær med, når vi starter igen d. 8. januar 2018. Læs mere i Mødeprogram.

 

DONATIONER

Broderloge 32 Esbern Snare har et humanitært udvalg, som hvert år vælger at støtte - primært lokale formål - men til tider også nationale formål. I de forgange år, er der doneret penge til flere gode formål. Læs mere

 

Lidt historie om Odd Fellow logernes overtagelse af VARNA

Gennem en periode på lige ved 40 år havde broder- og rebekkalogerne i Århus fundet forholdene i ordensbygningen i Christiansgade for trange. Men endelig i 1969 var det som om, årtiers ubeslutsomhed og manglede mod blev konverteret til noget, der lignede dristighed og i høj grad må have bundet i en sikker og urokkelig tro på ordenens og specielt Århus-logernes fremtid, tilgang og økonomisk formåen. Der fremkom nemlig forslag om at købe kommunens skovrestaurant ”Varna”. Læs mere

 

Hvorfor navnet VARNA?

Huset ligger på en grund, som engang tilhørte en herregård, som hed Havreballegård. Navnet kendes så tidligt som omkring 1342, idet et helligåndsalter i domkirken dette år nævnes som ejer af en rydning i Havreballe skov. I 1661 blev Havreballegård solgt til Gabriel Marselis, en hollandsk storkøbmand. Godset omfattede omkring 1000 tønder hartkorn. Kilder mener, at det skete som delvis betaling af en kæmpegæld fra Christian den fjerdes dage. Gabriel Marselis blev optaget i den danske adel, men flyttede ikke ind på stedet. Læs mere

 

Hvad er en ODD FELLOW LOGE

Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende organisation med en gammel historie. Ordenen i Danmark har sit udspring i Amerika ( Baltimore ) hvor ordenen blev stiftet i 1819. I Danmark er ordenen blevet indført 1878. Læs mere

 

Hvad foretager man sig i logen?

Hvert logemøde består af to dele. Første del i logesalen, hvor information omkring brødrenes arbejde, humanitære formål, logens arbejde og ikke mindst gradearbejde planlægges og gennemføres. Denne del er nøje tilrettelagt og har en fast dagsorden. Anden del, der er mindst lige så vigtig, er den sociale del, hvor alle brødre samles til selskabeligt samvær, hvor man nyder et beskedent måltid, samtale og diskussion. Det er specielt denne del, der skaber langvarige nære venskaber. Derudover er der jævnligt andre arrangementer, eksempelvis julestemning, sommerudflugt med logens enker, nytårsloge, kulturelle arrangementer og foredrag. Ved mange af arrangementerne inviteres ledsagerne med. Læs mere

 

Hvad kræves der for at blive ODD FELLOW?

Der er kun få ting der kræves for at blive en Odd Fellow: Du skal være myndig, have et godt omdømme samt ordnede økonomiske forhold, og din ægtefælle / samlever, hvis du har en sådan, skal give sit samtykke.
Desuden forlanges det, at du skal tro på "et højeste væsen som verdens skaber og opretholder". Ordenen kan ikke betragtes som dette at være medlem af en forening, som du blot melder dig ind i, da der her forlanges at du har en forslagsstiller (en såkaldt proponent) som i forvejen er Odd Fellow, og som i forvejen kender dig, og mener at broderskabet er noget for dig. Læs mere

 

 

 de tre kaedeled 20 17f9f9

 

 

Stiftet den 2. november 1902 under

Den uafhængige Storloge
for Kongeriget Danmark I.O.O.F.

Odd Fellow Palæet Varna
Ørneredevej 3
8000 Aarhus C