Hvad kræves der for at blive Odd Fellow?

At være en Odd Fellow

Der er kun få ting der kræves for at blive en Odd Fellow:

Du skal være myndig, have et godt omdømme samt ordnede økonomiske forhold, og din ægtefælle / samlever, hvis du har en sådan, skal give sit samtykke.
Desuden forlanges det, at du skal tro på "et højeste væsen som verdens skaber og opretholder".

Ordenen kan ikke betragtes som dette at være medlem af en forening, som du blot melder dig ind i, da der her forlanges at du har en forslagsstiller (en såkaldt proponent) som i forvejen er Odd Fellow, og som i forvejen kender dig, og mener at broderskabet er noget for dig.

Du begynder med at gennemgå en indvielse, som er baseret på et højtideligt ritual, hvorefter du, alt afhængig af din mødeaktivitet, vil gennemgå yderligere gradetildelinger (3 i alt). Normalt vil dette forløb tage et par år.

De omtalte grader er baseret på Ordenens grundprincipper om Venskab, Kærlighed og Sandhed, og når tredje og sidste gradetildeling er opnået, har du alle medlemsrettigheder og stemmeret i en hver henseende.

Er du interesseret i at høre mere om Odd Fellow Ordenen og ikke mindst Odd Fellow broderloge nr. 32 Esbern Snare, Aarhus, så er du velkommen til at kontakte logens Overmester. Se kontaktoplysninger i menuen: Embedsmænd.