Logemøderne

Hvad foretager man sig i logen?
Hvert logemøde består af to dele. Første del i logesalen, hvor information omkring brødrenes arbejde, humanitære formål, logens arbejde og ikke mindst gradearbejde planlægges og gennemføres. Denne del er nøje tilrettelagt og har en fast dagsorden.

Anden del, der er mindst lige så vigtig, er den sociale del, hvor alle brødre samles til selskabeligt samvær, hvor man nyder et beskedent måltid, samtale og diskussion. Det er specielt denne del, der skaber langvarige nære venskaber.
Derudover er der jævnligt andre arrangementer, eksempelvis julestemning, sommerudflugt med logens enker, nytårsloge, kulturelle arrangementer og foredrag. Ved mange af arrangementerne inviteres ledsagerne med.

Logens arbejde
Odd Fellow Ordenen er en organisation der beskæftiger sig med etisk udvikling af det enkelte logemedlem gennem påvirkning i en vennekreds og ritualer kaldet gradearbejde, der gradvist indvier ordensmedlemmet i en større sammenhæng og de bagvedliggende principper, symboler og leveregler. Dertil kommer en humanitær dimension i Ordenen.

I Storlogens Segl finder man følgende påbud: Vi befaler Eder at

Besøge de syge,
Hjælpe de trængende,
Begrave de døde og
Opdrage de forældreløse

Påklædning?
På ”almindelige” mødeaftener er påklædning mørk habit, hvid skjorte og diskret slips. På møder med rituelt arbejde er påklædningen Kjole og Hvidt. Du må påregne at investere i et kjolesæt.


Er Odd Fellow Ordenen et hemmeligt broderskab?
Nej. Odd Fellow Ordenen er en global sammenslutning. Intet af det vi foretager os er i strid med din overbevisning om ”Et højeste væsen, som jordens skaber og opretholder”, landets love eller dine pligter overfor fædreland og familie.

Vi har ritualer, der indgår som en integreret del af Ordenens arbejde og som kun deles med medlemmerne – og som derfor kan fremstå som hemmelige for andre.